no-img
سنجور

مقاله پیشگیری از رفتارهای پر خطر - سنجور


سنجور

ادامه مطلب

ZIP
مقاله پیشگیری از رفتارهای پر خطر
zip
آذر ۲۹, ۱۳۹۶
31صفحه
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید

مقاله پیشگیری از رفتارهای پر خطر


مقاله پیشگیری از رفتارهای پر خطر

چکیده:

درک خطرپذيري نوجوان به عنوان اقتضاي قابل انتظار اين دوره سني و نه به عنوان رفتاري انحرافي و مجرمانه، امکان شناخت و پيشگيري از بروز جرم را در نوجوانان واقع بينانه تر و عملي تر مي سازد. در اين تحقيق فرض شده است که بين محيط خانوادگي و شيوه هاي فرزندپروري و ويژگي هاي زمينه اي فردي و خانوادگي با خطرپذيري (سيگار کشيدن، مواد مخدر و روان گردان، الکل، رانندگي خطرناک، خطرپذيري جنسي و خشونت) رابطه وجود دارد.
بنابراين از مقياس هاي معتبر و هنجار شده در ايران يعني پرسشنامه هاي خطرپذيري نوجوانان ايراني، محيط خانوادگي و دموگرافيک براي سنجش متغيرها استفاده شد. با انتخاب ۱۲۰۴ نفر از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران با روش نمونه گيري تصادفي متناسب با حجم، فرضيه هاي فوق آزمون گرديد.
بر اساس يافته هاي اين تحقيق ميانگين خطرپذيري نوجوانان تحت شيوه تربيتي اقتدارگرا پايين تر و ميانگين شيوه تربيتي مسامحه کار بالاتر از سايرين بود. در تعيين خطرپذيري رانندگي خطرناک و دوستي با جنس مخالف، سهم متغيرهاي کنترلي بيش از متغيرهاي گرمي بود. اما در مولفه هاي خشونت، سيگار، مواد مخدر، الکل و رابطه و رفتار جنسي ميزان تعيين کنندگي متغيرهاي صميميت مثل طرد، تاييد و ابراز محبت بر کنترل پيشي گرفته بود. پايه تحصيلي (دوم) و جنسيت (پسر)، در پيش بيني واريانس خطرپذيري دوستي با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسي معنادار بودند. معدل ترم قبل در تبيين تغييرات خشونت، الکل و دوستي با جنس مخالف سهمي منفي و معنادار داشت. سطح پايين اقتصادي خانواده در پيش بيني رانندگي خطرناک تاثيري منفي نشان داد.
با شناخت فاکتورهاي تاثيرگذار مربوط به خانواده بر خطرپذيري، راهکارهاي اجرايي و عملي در سطح خانواده براي کاهش اين گونه رفتارها در ميان نوجوانان ارایه گرديد

كليد واژه: پيشگيري، خطرپذيري، خانواده، شيوه هاي فرزندپروري، نوجوان

مقدمه:

رويكرد نوين و بين‌المللي ارتقاي سلامت برخاسته از نياز تاريخي به تغييرات بنيادي در راهكارهاي دستيابي به سلامتي كامل بوده و به منظور تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت بوجود آمده است.

در زمانهاي گذشته دغدغه اصلي متوليان سلامتي مردم، بيماريهاي عفوني بود و آنها با تنها راهكار مؤثري كه به ذهنشان خطور مي‌كرد يعني تقويت مقاومت مردم از طريق واكسيناسيون سعي در حل مشكلات بهداشتي و سلامتي مردم را داشتند. ليكن در دوره‌هاي بعدي مشكلات و دغدغه ديگري مطرح گرديد كه ناشي از شرايطي بود كه مردم بر اثر ورود به دوره صنعتي با آنها مواجه ‌شدند. تحولات فرهنگي، جمعيت شناختي، سياسي و ريشه شناسي بيماريها و مشكلاتي نظير بيماريهاي رواني،‌ انواع سرطانها، حوادث و سوانح، بيماريهاي قلبي- عروقي و استعمال دخانيات ديگر مربوط به ويروسها و باكتريها نبوده و با تقويت مقاومت افراد و تجويز دارو قابل پيشگيري و درمان نبوده و نياز به راهكارهاي جديد احساس مي‌شد. درواقع جنبش نوين ارتقاي سلامت در پاسخ به اين نياز مطرح شده است. براساس رويكرد ارتقاي سلامت، مردم مي‌بايست به نوعي توانمند شوند كه بتوانند مسووليت سلامتي خود را بپذيرند و شيوه زندگي سالمي را اتخاذ نمايند. به عبارت ديگر، توانمند سازي افراد و گروهها جهت اتخاذ شيوه زندگي سالم راه رسيدن به سلامت و ارتقاي آن است.

برخی از رفتارها که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عمیقی بر سلامت فرد و جامعه می گذارند و عواقب منفی در بردارند ” رفتارهای پر خطر ” می نامند . در صورت ثبات این رفتارها در شخصیت فرد ، سبک زندگی او ناسالم نامیده می شوند. رفتارهای پر خطر سنین نوجوانی و جوانی عمدتا شامل استعمال دخانیات ، اعتیاد و سوء مصرف مواد ، رفتارهای مرتبط با صدمات و جراحات ( مثل خشونت ) ، رفتارهای جنسی ناسالم ، الگوهای ناسالم تغذیه و الگوی تحرک کم بدنی می باشند. شناخت این الگوهای رفتاری غلط و اجتناب از بروز این رفتارها و یا تداوم این رفتارها در نوجوانان و جوانان منجر به فراهم شدن زندگی سالم و کسب سلامتی و توانمندی این گروه خواهد شد . در این مجموعه سعی شده است رفتارهای پر خطر به اجمال توضیح داده شود.

استعمال دخانیات ( سیگار)

اثرات سیگار بر سلامت :

v تاثیر سیگار بر سلامت جسمی :

v تاثیر سیگار بر بهداشت روانی :

مقابله با وسوسه سیگار کشیدن

انجام فعالیت های جایگزین : ورزش ، فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای ، اشتغال به صنایع کوچک خانگی ، سرگرمی های فکری و …. از شما یک نیروی مولد می سازد تا نیازی به سیگار کشیدن نداشته باشید.

اعتیاد و سوء مصرف مواد:

üعوامل موثر در شروع مصرف مواد

× فشار گروه هم سن و سال ( دوستان)

× ارضای کنجکاوی

× نا آگاهی از خطرات ناشی از مصرف

مقابله با استرس ، احساس بزرگی ، احساس تعلق و ریسک کردن :

عوامل موثر در ادامه مصرف

عوامل موثر در باقی ماندن

نهایت کار ( نتایج گرفتاری در چرخه معیوب مصرف مواد)

عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد

× عوامل فردی:

ü عوامل شخصیتی

ü باورها و ارزش ها:

ü موفقیت ها:

× عوامل محیطی و اجتماعی

ü داشتن خانواده سالم و همبسته :

ü هشیاری و حمایت خانواده ، مدرسه و اطرافیان

ü ضد ارزش بودن مصرف مواد :

ü دسترسی به خدمات :

ü عدم دسترسی به مواد:

üعوارض مصرف طولانی مدت مواد بر سلامت فرد ، خانواده و جامعه

۱) عوارض اعتیاد بر سلامت جسمی و روانی فرد

۲) عوارض خانوادگی

۳) عوارض شغلی

۴) عوارض اقتصادی

۵) عوارض اجتماعی

مهارت های ترک اعتیاد

v چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

مهارت های اصلی ارتباط با دیگران :

J به چشمان مخاطب نگاه کنید.

J از لحن مناسب استفاده کنید.

J به گوینده نگاه کنید و کاملا به او توجه داشته باشید.

J در شروع مکالمه پیشقدم شوید

J درباره مسائل مشترک صحبت کنید .

J سخن طرف مقابل را قطع نکنید

شدن مطلب مخاطب باشید.

J به دیگران هم اجازه صحبت کردن بدهید.

J از سوال استفاده کنی

J واژه های مودبانه به کار برید.

J همدلی و همکاری داشته باشید.

J پایبند اصول مشخص باشید

J به دیگران کمک کنید

به ظاهر خود اهمیت دهید

لبخند را فراموش نکنید

پیشقدم شوید

محبت خود را اظهار نمایید.

v اظهار وجود و ارتباط سالم

× تقاضاهای نامعقول را رد کند.

× احساسات مثبت دیگران را جلب نماید.

× درخواست های خود را مطرح کند.

× گفتگو ها را شروع ، ادامه و خاتمه دهد.

v چگونه با مشکلات و مسایل خود برخورد کنیم؟

v چگونه مشکلات را حل کنیم ؟

در مواجهه با مشکل برای حل مسئله مراحل زیر را به کار برید :

مرحله اول : نسبت به مسئله یک جهت گیری کلی بکنید.

مرحله دوم : مشکل را کاملا شناسایی کنید.

مرحله سوم: راه حل های مختلف را پیدا کنید.

مرحله چهارم: راه حل ها را ارزیابی کنید.

مرحله پنجم: راه حل را بکار برید

مرحله ششم: نتایج را بررسی کنید

چگونه بگوییم ” نه”

چگونه به مصرف مواد بگوییم ” نه”

شرایط را درک کنید.

  1. در ذهنتان دلایل خود برای « نه » گفتن را مرور کنید
  2. بگویید« نه ».
  3. پیشنهاد دیگری بدهید
  4. از محل بروید.

× نه ، من جدا نمی خواهم.

× نه ، این کار خلاف قانون است.

× نه ، بیا به سینما برویم .

× نه ، من عقلم را احتیاج دارم.

× نه ، به اعتقاد من مصرف مواد غلط است .

کمک به دیگران برای ترک اعتیاد

خطرات و عواقب مصرف مواد را برای او شرح دهیم

برای فرد توضیح دهید که با ترک اعتیاد ، عوارض جسمی ( علایم ترک) به زودی برطرف می گردد.

او توضیح دهید که به او کمک خواهد شد که با تحمل کمترین مشکلات ، اعتیاد خود را کنار بگذارد

به دوست تان را مطمئن کنید که با تصمیم قطعی ، می تواند موفق شود.

به او یادآوری کنید که هر چه زودتر اقدام کند

از او بخواهید که از خانواده و نزدیکان کمک بگیرد و مشکل خود را با آنها در میان بگذارد

توجه فرد را به این موضوع جلب کنید که با ترک اعتیاد ، دوستان جدیدی پیدا می کند.

فرد را به کوشش برای ترک تشویق کنید تا حتی در صورت عدم موفقیت قبلی ، باز هم تلاش کند

او را به یکی از مراکز معتبر درمان اعتیاد معرفی کنید.

محل های مراجعه برای درمان

× واحدهای درمان سرپایی معتادان خود معرف سازمان بهزیستی در مراکز استان ها

× درمانگاه های سرپایی اعتیاد معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

× درمانگاه های درمان نگهدارنده

× گروه های خود یاری معتادان مثل گروه معتادان گمنام

× درمانگاه های مشاوره بیماری های رفتاری ( درمانگاه های مثلثی ) معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی

خشونت:

علل خشم :

منابع

http://www.mums.ac.ir/ch_kalat/fa/raftarporkhatarسایت بهداشت و درمان شهرستان کلات

آتش‌نفس، ا.، طباطبایی، م. و قربانی، ر. (۱۳۸۷). بررسی رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دبیرستانی و راه‌های پیشگیری از آن. طرح پژوهشی مصوب شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سمنان. پژوهشکده معلم.

پرویزی، س.، احمدی، ف. و پورحسینی، ح. (۱۳۹۰ ). زمینه‌های اجتماعی بهداشت نوجوانان: یک پژوهش کیفی. فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره ۲۴٫ شماره ۶۹٫ صفحات ۱۷ ـ ۸٫

جو کار، ب. (۱۳۸۱). تفاوت‌های روش‌شناختی در تحقیقات کمی و کیفی. مجله تقویم پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و پرورش استان فارس. صفحه ۲٫

خاکپور، م. (۱۳۸۳). نقش خانواده در فرار دختران از منزل. نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران. قابل دسترس در سایت: www. spdb. ir

خسروی، ش. و عابدسعیدی، ژ. (۱۳۸۹). بحث گروهی: روش جمع‌آوری داده‌ها. فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره ۲۳٫ شماره ۶۸٫ صفحات ۳۰ ـ ۱۹٫

سعیدی، م. (۱۳۷۲). بررسی علل فرار نوجوانان از خانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی علامه طباطبایی. قابل دسترس

در سایت: www. spdb. ir

صدرالسادات، ج.، شمس‌اسفندآباد، ح. و امامی‌پور، س. (۱۳۸۴). مقایسه روش والدی و عملکرد خانواده در میان خانواده‌های عادی و بدکارکرد. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. دوره ۷٫ شماره ۲ صفحات ۴۸ ـ ۴۳٫

صدیق سروستانی، ر. (۱۳۸۲). بررسی عوامل خطرساز در آلودگی نوجوانان و جوانان ایرانی به سوء مصرف مواد. دو فصلنامه علوم اجتماعی. دوره ۱۱٫ شماره ۲٫ صفحات ۱۱۸ ـ ۱۰۱ .

طباطبایی، م. و آتش‌نفس، ا. (۱۳۹۰). بررسی عوامل مستعدکننده و بازدارنده بروز آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان. فصلنامه رشد آموزش مشاور. دوره ۶٫ شماره ۴٫ صفحات ۱۶ ـ ۸ .

ظهوری، آ. و کریمی، ح. (۱۳۸۳). تجزیه و تحلیل داده‌ها در مطالعات کیفی. فصلنامه اصول بهداشت روانی. دوره ۶٫ شماره ۲۰ ـ ۱۹٫ صفحات ۱۱۳ ـ ۱۰۷٫

 

 موضوعات :
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *