no-img
سنجور

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش خلاقیت در دانش آموزان - سنجور


سنجور

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش خلاقیت در دانش آموزان
zip
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
42صفحه
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش خلاقیت در دانش آموزان


پایان نامه بررسی رابطه بین هوش خلاقیت در دانش آموزان

فصل اول:

کلیات پژوهش

بیان مسئله

خلاقیت حیات بشری را معنی می کند در بین موجودات زنده تنها انسان است که می تواند خلاقانه بیندیشد و عمل کند.

سایر موجودات در برابر مسائل تنها بر مبنای غریزه و بدون تعقل و انتخاب عمل می کند، خلاقیت در ذات همه انسانها کم و بیش وجود دارد، همانگونه که همه انسان ها کم و بیش دارای قوای جسمانی هستند اما همانطوری که ورزش می تواند قوای انسانی را چندین برابر افزایش دهد، تسلط به تکنیک ها و روش های مرتبط هم
می تواند خلاقیت آدمی را مضاعف سازد. خلاقیت یعنی ایمان به تحقق آرزوها به اضافه تلاش خلاقیت است، که زندگی را از یکنواختی می رهاند و خواستنی می کند منشأ تحول و مولد انسان بودن است، انسان برای بقاء نیازمند است قدرت خلاقیت کودکان را پرورش داده و مورد استفاده قرار دهد.

خلاقیت بشر مهم ترین اسلحه اوست و با آن می تواند فشارهای روحی ناشی از امور فوق العاده زندگی روزانه را از بین ببرد.

خلاقیت واژه ای عربی است که ریشه آن « خلق» به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا، خلاقیت، خلق کردن و به وجود آوردن است و خلاق شخصی است که دارای عقاید نو باشد.

خلاقیت همچون اغلب مفاهیم روانشناختی مفهومی است که از آن تعریفی قابل قبول برای همه صاحب نظران این حیطه در دسترس نیست همچنین خلاقیت به آسانی از هوش، بینش و همه اصطلاحاتی که به نوعی رفتارهای خلاقانه را وصف می کنند قابل متمایز نیست خلاقیت عبارت از ایجاد معنی به وسیله ترکیب فعالیت خلاقانه در یک طبقه خاصی از فعالیت های حل مسئله آشکار می شود که ویژگی اصلی آن نو و بدیع بودن آن است خلاقیت رخدادی از ترکیب است که نو و ارزشمند است.خلاقیت تمایل به ساختن و شناختن ابتکارات با ارزش است.  خلاقیت توانایی دیدن و پاسخ دادن است (هالان، کافمن، هاهر، ۱۳۸۸).

و به طور کلی خلاقیت فرایندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می رود و می توان جوابگویی برای مشکلات باشد. برخی از محققان اصولی برای مشخص شدن مرزهای خلاقیت تعریف نموده اند:

اول: اینکه خلاقیت متضمن پاسخ یا مفهوم نو باشد. آنکه احتمال وقوع آن بسیار کم باشد. اما باید توجه داشت که نو بودن و اصالت با آنکه شرط لازم خلاقیت است اما کافی نیست زمانی یک پاسخ را می توان بخشی از یک فرایند خلاقیت به شمار آورد که تا اندازه ای با واقعیت مطابقت داشته یا اصولاً واقعی باشد. برخی معتقدند که بین آزمون های هوش و آزمون های خلاقیت از لحاظ توانایی مورد اندازه گیری همپوشی زیادی وجود دارد ودر کل جمعیت بین نمره های آزمون هوش و آزمون خلاقیت همبستگی مثبت دیده می شود. البته برخی معتقدند همبستگی بین آزمون خلاقیت و هوش بسیار پایین است. بنابراین از روی نمرات هوش کودکان
نمی توان میزان خلاقیت آنها را پیش بینی کرد. به طور کلی چنین به نظر می رسد که آزمون خلاقیت دسته ای از ویژگی های ذهنی را می سنجد که آزمون هوش قادر به اندازه گیری آنها نیس والاح و لانگو ضمن تأیید این مطلب اظهار می دارد که داشتن هوش برای خلاقیت ضروری به نظر می رسد. بررسی های انجام شده نشان می دهد افراد باهوش بالاتر از حد متوسط هستند اما در آزمون خلاقیت نمره های بسیار بالایی به دست می آورند. نتیجه اینکه اگرچه خلاقیت بسیار پیچیده است ولی انجام یک عمل  خلاق با کارهای برجسته و فوق العاده صرفاً نتیجه هوش بالاتر و بیشتر نیست.

از بین تمامی موضوعاتی که کنجکاوی جامعه نوینی را برانگیخته است هیچ کدام به جذابیت هوش نیست، بنابراین با توجه به اینکه مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسان ها موجب می شود و از دیرباز مورد توجه بوده است زمینه توجه عامل هوش را در علوم مختلف می توان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان هوش را به عنوان ساز بقا مورد توجه قرار داده اند. فلاسفه بر اندیشه های مجرد به عنوان هوش و متخصصان بر توانایی یادگیری تأکید داشته اند. (امین زاده۱۳۸۵).

در زمان های اخیر مطالعات بیشتری درباره ماهیت رشد و تکامل  عقلی و هوش به عمل آمده اند. لیکن اعمال عقلی به قدری پیچیده اند که تعیین دقیق استعدادهای آنها دشوار است از این رو کنش های عقلی را نمی توان مستقیم مانند امور مادی اندازه گیری کرد برعکس رشد و تکامل بدنی که همیشه می توان آن را به دقت اندازه گرفت. (شعاری نژاد،۱۳۷۴).

با توجه به مطالب گفته شده دغدغه و مسئله ی پژوهشگر بررسی رابطه ی هوش و خلاقیت دانش آموزان مقطع سوم دبستان دخترانه شهرستان بافق می باشد.

اهداف تحقیق

اهداف کلی

فرضیه های پژوهش:

تعاریف واژه ها:

الف:خلاقیت

تعریف نظری:خلاقیت یک نوع فعالیت فکری است به معنای خلق کردن چیزی تازه منحصر به فرد که به گونه ای مناسب و مفید موجب مسأله یا سؤال یا نیاز عملی و صنعتی و یا اجتماعی می شود. (سام خانیان،۱۳۸۷).

تعریف عملی:خلاقیت در این پژوهش نمره ای که از مودنی در تست خلاقیت تورنس به دست می آورد.

ب:هوش

تعریف نظری:چگونگی حل مسائل در موقعیت های جدید ناآشنا در تمام امور زندگی است میزان دقت، سرعت و در نظر گرفتن ابعاد مسئله برای حل آن کمیت و کیفیت هوش را در مقایسه با همسالان فرد تعیین می کند. (سیف نراقی،۱۳۸۰).

تعریف عملی:منظور نمره ای که فرد از انجام آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان به دست می آورد.

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان:

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه

به طور کلی اغلب توانایی دستیابی به چیزی را به شکلی نو و بدیع خلاقیت می گویند به تعریفی دیگر خلاقیت توانایی ایجاد یک نظریه بدیع یا تطبیق دادن نظرات دیگران است. (گریوز، گارگیو، قرچه داغی؛۱۳۷۹).

خلاقیت از ساده ترین شکل خود به معنی به وجود آوردن چیزی است که قبلاً وجود نداشته است به تعبیری «ایجاد بی نظمی» خود نمونه ای از خلاقیت است، بی نظمی از قبل وجود نداشته و به وجود آورده و بعدها به آن ارزشی دادیم زیرا هر چیز جدید باید ارزشی داشته باشد در اینجا بی نظمی می توانیم خلاقیت هنری داشته باشیم زیرا آنچه هنرمند تولید می کند جدید و دارای ارزش است ما اکنون بر این باوریم که بازده خلاقیت نباید بدیهی یا آسان باشد باید نادر باشد و از مهارت استثنایی در اینجا مناسب است کلمه خام خلاقیت دامنه گسترده ای از مهارت های مختلف را در بر می گیرد.(دوبونو،بصیری،غفاری،۱۳۸۲).

فصل دوم

ادبیات پژوهش

معنا و مفهوم خلاقیت درنظر عامه مردم

نظریه روانکاوی:

نظریه تداعی گری و رفتارگرایی:

نظریه های علمی خلاقیت

نظریه انسان گرایی:

دیدگاه روانشناختی اجتماعی:

انواع خلاقیت

۱- خلاقیت علمی:

۲- خلاقیت فناورانه:

۳- خلاقیت صنعتی:

۴-خلاقیت هنری:

۵- خلاقیت روزانه:

۶-خلاقیت کودکان:

ویژگی افراد خلاق:

موانع خلاقیت

موانع خلاقیت از جنبه ای دو دسته تقسیم می شود:

الف- موانع بیرونی

ب- موانع درونی

۱) موانع روانی

۲) موانع فیزیولوژیک و جسمی

۳) موانع بیولوژیک

موانع بیرونی خلاقیت

۲- موانع خرافی در قالب مذهب

۳-موانع اجتماعی

بررسی مهم ترین موانع درونی

عادت

ترس از شکست

تاریخچه مختصر هوش:

ماهیت هوش

اهمیت هوش

مفهوم و تعریف های مختلف هوش

نظریه های مختلف در مورد هوش

– نظریه هوش چندگانه گاردنر

نظریه دو عاملی اسپرمن:

– نظریه روانسنجی

– نظریه کتل درباره عوامل هوش

نظریه عامل گروهی (هفت عاملی)

انواع هوش

۱- هوش ماشینی:

۲- هوش تجدیدی:

۳- هوش اجتماعی:

هوش از نگاه روایات اسلامی

هوش و خلاقیت

رابطه هوش و خلاقیت:

مروری بر پژوهش های داخلی

پژوهش خارجی در بررسی رابطه بین هوش وخلاقیت دانش آموزان

فصل سوم

روش های تحقیق

مقدمه:

هدف اصلی از این فصل نشان دادن چگونگی انتخاب و به کارگیری روش هایی است که پژوهشگر به منظور جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل داده به کار برده است. لذا نوع روش جمع آوری داده های
جامعه ی آماری روش نمونه گیری ابزار پژوهش و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از مهمترین اموری هستند که در این فصل به آنها پرداخته می شود.

روش تحقیق:

توصیف گروه نمونه

طرح پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات

آزمون هوشی ریون:

نمره گذاری:

روایی اعتبار

آزمون تورنس

پایایی

روایی

روش تجزیه و تحلیل

 موضوعات :
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *